verbondenheid in het bouwproces (creative commons - Ralph Unden)

Vastgoedadvies

Vastgoedfocus kan voor en met u:

·

uw vastgoed in kaart brengen;

·

variabelen benoemen waarmee de waarde van het vastgoed te beïnvloeden is;

·

scenarioanalyse(s) op 1 van deze variabele, op meerdere variabelen en/of de relatie tussen de variabelen;

·

advies geven in een voorkeursscenario;

·

het voorkeursscenario inhoudelijk uitwerken;

·

spiegelen, sparren of klankborden op uw visie/rapportage.

Vastgoedfocus levert o.a. strategisch vastgoedadvies, huisvestingsanalyses, huisvestingsbehoeftes en huisvestingsconcepten, installatieanalyses en installatieadvies, waardebeoordeling van gebouw en/of locatie, meerjarig onderhoudsplannen, strategisch huisvestingsplannen en projectplannen.