Leren, delen en inspireren = procesmanagement (creative commons - Torres21)

Implementatie en procesmanagement

Vastgoedfocus verzorgt voor en met u procesbegeleiding.
Wij kunnen u van dienst zijn met integraal procesmanagement en/of vastgoedmanagement

Dit kan zijn:

·

het implementeren van vastgoedadvies;

·

het monitoren, coachen en/of evalueren van uw implementatie van geleverde adviezen;

·

het (laten) uitvoeren van een haalbaarheidstudie;

·

het coördineren van projectontwikkeling;

·

sparren/ klankborden met uw projectontwikkelaars.