Copyright

Alle op deze site genoemde handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn intellectueel eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Op bovengenoemde, alsmede alle eventueel niet genoemde, zaken, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen moeten worden voorgelegd aan een Nederlandse rechter. In het geval bepalingen geheel of gedeeltelijk buiten werking worden gesteld, worden die bepalingen overeenkomstig de juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen van kracht.

Creative Commons

Op deze site zijn afbeeldingen gebruikt waarvoor een Creative Commons-licentie van toepassing is | meer info.