Vastgoedfocus' referenties (creative commons - JulyYu)

Referenties

Vastgoedfocus adviseert en begeleidt vastgoedbezitters, vastgoedgebruikers en vastgoedbeheerders. Vastgoedfocus werkt voor en samen met bijvoorbeeld zorginstellingen, scholen, woningcorporaties, overheden, MKB en/of hun adviseurs.